CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ

VÀ XÂY LẮP CHỐNG SÉT VIỆT NAM

Địa chỉ:

Cụm công nghiệp Đại Giáp, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

Văn phòng Hà Nội:

A2604, tòa nhà Osaka, ngõ 48, Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại:

0353.577.766

03545.345.66

Kết nối:

website: www.chongsetvietnam.com

              www.thicongchongset.com.vn

Email: vnmax2@gmail.com