Hóa chất giảm điện trở đất Gem RR của ẤN ĐỘ (11.5kg/bao)

220,000

Hóa chất giảm điện trở đất GEM RR (RAMRATNA Ấn Độ)

– Hãng sản xuất: RAMRATNA
– Xuất xứ: Ấn Độ
– Mã sản phẩm : Gem RR
– Khả năng giảm điện trở tiếp địa: 60% – 90%
– Trọng lượng: 11.5kg/bao
– Mật độ sử dụng GEM RR: 1450 kg/m3.
– Điện trở suất của GEM RR khoảng 2 Ohm-cm

 

Hóa chất giảm điện trở đất Gem RR của ẤN ĐỘ (11.5kg/bao)

220,000

All in one