Hóa Chất Làm Giảm Điện Trở Đất Reslo – LPI

Liên hệ1

Hóa Chất Làm Giảm Điện Trở Đất Reslo – LPI

Hóa chất giảm điện trở Reslo LPI cung cấp khả năng làm giảm điện trở suất của đất ngay cả đối với các loại đất có độ dẫn điện trung tính. Bộ giảm trở Reslo bao gồm các loại hóa chất được chọn lọc với hàm lượng nhất định có khả năng dẫn điện tốt. Khi hóa chất giảm điện trở Reslo được trộn với nước và đổ vào hệ thống tiếp địa và vùng đất xung quang hóa chất và nước sẽ phản ứng với nhau thành một khối cứng trong hệ thống tiếp địa.

Hotline: 0353.577.766
Email: vnmax2@gmail.com
Website: thicongchongset.com.vn

Hóa Chất Làm Giảm Điện Trở Đất Reslo – LPI

Liên hệ1

All in one