kẹp đồng tiếp địa( kẹp quả trám)

38,000

KẸP ĐỒNG CHUYÊN DỤNG CHỐNG SÉT

xuất sứ: Viêt Nam

Hotline: 0353.577.766
Email: vnmax2@gmail.com
Website: thicongchongset.com.vn

kẹp đồng tiếp địa( kẹp quả trám)

38,000

All in one