Khuôn hàn hóa nhiệt

1,750,000

Mô tả

Khuôn hàn hóa nhiệt cùng súng, tay kẹp là thiết bị cần thiết trong công tác hàn hóa nhiệt

Khuôn Hàn Hóa Nhiệt Dùng Để Làm Gì?

          Dùng để hàn các mối hàn giữa cáp đồng trầnvà cọc tiếp địa, giữa các mối nối của dây cáp đồng trần, hàn hóa nhiệt giữa dây đồng, hoặc thanh đồng – Thanh La – (Bus Bar) với kết cấu thép công trình…

Khuôn hàn hóa nhiệt

1,750,000

All in one