KIM THU SÉT LIVA

Liên hệ 2,950,000

kim thu sét liva nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ

1. kim thu sét hiện đại, phát xạ sớm của hãng LIVA  LAP-CX040, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ 61m

2. Kim thu sét Liva, kim thu sét hiện đại, phát xạ sớm của hãng LIVA LAP-CX070 củaThổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ 72m

3. Kim thu sét Liva, kim thu sét hiện đại, phát xạ sớm của hãng LIVA LAP-BX125, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye), bán kính bảo vệ 84m

4. Kim thu sét Liva, kim thu sét hiện đại, phát xạ sớm của hãng LIVA LAP-BX175, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ 110m

5. Kim thu sét Liva, là kim thu sét hiện đại, phát xạ sớm của hãng LIVA LAP-AX210 củaThổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ 131m

6. Kim thu sét Liva, kim thu sét hiện đại, phát xạ sớm của hãng LIVA LAP-DX250 củaThổ Nhĩ Kỳ (Turkiye) bán kính bảo vệ 146m

Hotline: 0353.577.766
Email: vnmax2@gmail.com
Website: thicongchongset.com.vn

KIM THU SÉT LIVA

Liên hệ 2,950,000

All in one