Thi công trình tại đường Láng

Hộp kiểm tra điện trở

Cọc tiếp địa chôn sâu 10m hàn hóa nhiệt

Đo điện trở dưới 10 Ω

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one