Công Ty TNHH Thương mại Cơ Khí Và Xây Lắp Chống Sét Việt Nam
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đại Giáp, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội: A2604, tòa nhà Osaka, ngõ 48, Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0353.577.766
Email: vnmax2@gmail.com
Website: www.thicongchongset.com.vn

www.lapdatchongset.com.vn